Privacy Policy

Privacyverklaring Ostenta Media Group

Laatst bijgewerkt: 6-6-2024

Welkom bij Ostenta Media Group. Deze privacyverklaring heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke informatie die we ontvangen van gebruikers van onze diensten.

1. Welke informatie verzamelen we?

1.1. Informatie die u ons verstrekt:

  • Bij het aanvragen van onze diensten kunnen we u vragen om persoonlijke informatie, zoals uw naam, contactgegevens en andere relevante details.

1.2. Automatisch verzamelde informatie:

  • Wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeur, datum en tijd van uw bezoek, en andere technische informatie.

2. Hoe gebruiken we uw informatie?

2.1. We gebruiken de verzamelde informatie om:

  • Uw verzoeken te verwerken en onze diensten te leveren.
  • Met u te communiceren over uw opdrachten en aanvragen.
  • Onze diensten te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften.
  • U op de hoogte te houden van updates, aanbiedingen en andere relevante informatie (mits u hiervoor toestemming heeft gegeven).

3. Hoe delen we uw informatie?

3.1. We delen uw informatie alleen in de volgende gevallen:

  • Met uw toestemming.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Met derden die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerkers.

4. Bewaren van informatie

4.1. We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, of zoals vereist door toepasselijke wetgeving.

5. Uw rechten

5.1. U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie, deze te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen het verwerken ervan. Neem contact met ons op via [email protected] voor hulp bij het uitoefenen van deze rechten.

6. Beveiliging

6.1. We nemen redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

7.1. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De meest recente versie wordt op onze website gepubliceerd.

8. Contactgegevens

8.1. Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via [email protected].